Contact  |

De ouders van een 9-jarig meisje zijn gescheiden. Het meisje verblijft vooral bij haar moeder en stiefvader, en heeft maar sporadisch contact met haar vader. Omdat er opvoedingsproblemen zijn, wil haar moeder thuisbegeleiding voor het gezin. De stiefvader wil dit niet. Is zijn toestemming nodig?

De Jeugdhulp kan voor buitengerechtelijke jeugdhulpverlening enkel worden verleend met de instemming van alle personen tot wie ze zich richt. Aangezien de eventuele thuisbegeleiding zich zal richten tot het hele gezin, inclusief de stiefvader, moet die als opvoedingsverantwoordelijke ook instemmen met de thuisbegeleiding. Vrijwillige hulp heeft bovendien weinig effect indien niet alle betrokkenen meewerken.

Rechten van ouders Rechten van opvoedings verantwoordelijken - pleegzorg