Contact  |

Zakgeld

Minderjarigen die geplaatst zijn, hebben vanaf 6 jaar recht op zakgeld (DRM, artikel 26). Ze kunnen dit zakgeld vrij besteden.

De tarieven worden regelmatig herzien en zijn te vinden op de site Jeugdhulp

Uitzonderingen zijn minderjarigen die zelfstandig wonen en minderjarigen met een bepaald netto maandinkomen. Bij pleegzorg is het zakgeld dan weer geïntegreerd in de kostenvergoeding aan de pleegouders. Zij bepalen zelf of en hoeveel zakgeld ze geven.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.