Contact  |

Een meisje van 14 jaar is door de jeugdrechter geplaatst in een pleeggezin en krijgt geen zakgeld meer. Hoe komt dat?

Binnen de pleegzorg is het zakgeld geïntegreerd in de kostenvergoeding die pleegouders krijgen. Het zijn de pleegouders die zelf beslissen of ze al dan niet zakgeld geven en hoeveel. Zij zullen hierbij de afspraken met de eigen kinderen of andere pleegkinderen in het gezin mee laten doorwegen. Binnen de pleegzorg is het recht op een vrij besteedbaar bedrag dus geen (afdwingbaar) recht voor de minderjarige.

Wat houdt het vrij besteedbaar bedrag in?

Elke minderjarige in de residentiële voorzieningen, VAPH voorzieningen en CKG heeft recht op maandelijks zakgeld. Pas als de jongere zelf meer dan 202,39€ per maand verdient, vervalt dit recht. Ook minderjarigen binnen zelfstandig wonen en binnen pleegzorg hebben dit recht niet. In de pleegzorg zijn het de pleegouders die daar autonoom over beslissen.

De bedragen worden regelmatig herzien en zijn nu de volgende:

Leeftijd Bedrag per maand
6-8 jaar 6,16 euro
8-12 jaar 12,26 euro
12-14 jaar  24,52 euro
14-16 jaar 39,79 euro
16-18 jaar 40,05 euro
18-20 jaar 61,36 euro
Zakgeld