Contact  |

Krijgen ook kinderen in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) zakgeld?

Ja. Kinderen vanaf 6 jaar die minimaal 1 maand in een CKG verblijven, krijgen zakgeld - zoals dat ook het geval is in andere residentiële voorzieningen (BVR erkenning en subsidiëring CKG van 9 november 2012, artikel 55) De subsidie-enveloppe voor elk CKG bevat de fondsen om zakgeld uit te betalen, volgens vaste tarieven per leeftijd. Deze tarieven worden regelmatig geïndexeerd. 

Na wijziging van leeftijdsgroep gaat het hogere tarief in vanaf de maand die volgt op de verjaardag.
Het zakgeld wordt betaald op het einde van de maand. Meestal ondertekent de minderjarige een gedateerd ontvangstbewijs. Voor jongere kinderen wordt dit gewoon bijgehouden in een register.
 

Zakgeld