Contact  |

Kan het zakgeld worden ingehouden als de minderjarige schade heeft veroorzaakt?

De minderjarige kan het zakgeld gebruiken om door hem aangerichte schade te vergoeden, maar dit moet dan zijn eigen keuze zijn, en kan niet zomaar worden ingehouden door de voorziening. Het recht op zakgeld gaat effectief over een vrij te besteden bedrag. De minderjarige doet daarmee wat hij wil, en moet hiermee ook zelf leren omgaan. Het ‘meesterschap’ moet dan ook duidelijk bij de minderjarigen blijven.

In de praktijk is het soms aangewezen om enig toezicht uit te oefenen, bv. op aankopen of om het risico op diefstal te beperken. Maar ook dat kan met creatieve oplossingen, zonder dat de minderjarige zijn zakgeld uit handen geeft: een gesloten kistje waarvan hij de sleutel heeft maar dat zich in de begeleidersruimte bevindt, een gesprek voeren over bijzondere aankopen …

Wanneer een minderjarige ervoor kiest om zijn zakgeld zelf bij te houden én zelf te beslissen waaraan hij het uitgeeft, is dit een keuze die hij kan en mag maken. Hier kunnen opvoeders of hulpverleners niet in tussen komen.

Wanneer minderjarigen schade veroorzaken, zijn zij hiervoor aansprakelijk (tenzij ze onbekwaam zijn), samen met hun ouders. Schade die zij veroorzaken, kan dus wel teruggevorderd worden, hetzij van de minderjarige zelf, hetzij van de ouders. Maar een voorziening mag dit niet zomaar inhouden op het zakgeld. Er zijn andere manieren om dergelijke situaties af te handelen: 

  • De hulpverlener kan met de minderjarige in gesprek gaan over de vergoeding van schade. Als de minderjarige daarmee instemt (dat kan ook op papier gezet worden, bijvoorbeeld in een afbetalingsplan), kan dat met het zakgeld worden betaald. Deze toestemming kan ook op voorhand gegeven worden, bijvoorbeeld bij aankomst in de voorziening, door standaard de afspraak te maken dat in dergelijke situaties, schade vereffend wordt via het zakgeld.
  • Geeft de minderjarige géén toestemming en wil hij de schade niet vergoeden, dan moeten de ouders worden aangesproken. 
  • In laatste instantie kan aan de rechter toestemming worden gevraagd om hiervoor toch het zakgeld te gebruiken. Het vonnis bepaalt dan dat een deurwaarder beslag mag leggen.
Zakgeld