Contact  |

Wat als cliënten meteen klacht indienen bij de orde van artsen tegen bv. een arts van het CLB, VK, of CGG?

De klachtenprocedure van de betrokken jeugdhulpvoorzieningen moet voldoende zichtbaar en duidelijk zijn voor cliënten, zodat een klacht bij voorkeur bij de jeugdhulpvoorziening zelf belandt. Je kan echter nooit iemand beletten om rechtstreeks klacht in te dienen bij een andere organisatie (bv. de orde van artsen, maar bv. ook de politie wanneer een misdrijf gepleegd werd,...).

Klachten