Contact  |

Momenteel mogen de jongeren slechts uitzonderlijk op het internet. Als ze toegang krijgen, mogen ze geen e-mails versturen. Druist deze beperking in op het recht op privacy in het DRM?

E-mails versturen is – net als brieven sturen en telefoneren - een manier om contact te hebben met familie, vrienden, enz. Een algemeen verbod op e-mailen is dus inderdaad een beperking op het recht op privacy en het recht op contact. Het recht op privacy is fundamenteel en uitzonderingen zijn enkel mogelijk als ze doordacht en gemotiveerd zijn. Het DRM nodigt voorzieningen uit om verder na te denken over de noodzaak en verantwoording van dergelijke beperkingen. Waarom wordt dit recht op deze manier beperkt? Kan het misschien ook anders? Wordt hierover in dialoog gegaan met de minderjarigen? Waarom wordt dit verboden? 

Privacy