Contact  |

Wat is het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en dus ook van het DRM?

Het DRM is van toepassing op alle sectoren en voorzieningen van de integrale jeugdhulp en de voorzieningen of instellingen voor de opvang van jeugddelinquenten. Het decreet geldt niet in ziekenhuizen, scholen of psychiatrische voorzieningen. 

Niet alle artikelen gelden voor alle minderjarigen. Zo kunnen jongeren die door de jeugdrechter geplaatst zijn, wel in hun rechten worden beperkt. Art. 8 tot 10 gelden dan niet. De jongere stemt hier niet vrijwillig in met het hulpaanbod, en ook de bezoekregeling kan ingeperkt zijn. 

Het DRM geldt wel voor meerderjarigen binnen de (verlengde) jeugdhulp en in grote mate ook voor jongeren tegen wie een reactie loopt in het kader van het decreet Jeugddelinquentierecht.

Algemene informatie DRM Algemeen