Contact  |

Staat het DRM naast de SMK's van het kwaliteitsdecreet?

Het kwaliteitsbeleid van een voorziening is bij voorkeur gelinkt aan het DRM. Werk maken van kinderrechten, is werken aan inhoudelijke kwaliteit. Om dubbel werk te vermijden, is het aangewezen om het kwaliteitsbeleid van de voorziening, volgens het kwaliteitshandboek, naast de bepalingen van het DRM te leggen. De werkmap ‘Aan de slag met het DRM’ kan hierbij helpen.

Algemene informatie DRM Algemeen