Contact  |

Gelden de rechten uit het DRM voor jongeren die geplaatst zijn in een gemeenschapsinstelling?

Het DRM is van toepassing op alle voorzieningen binnen de integrale jeugdhulp, dus ook de gemeenschapsinstellingen. Bepaalde rechten zijn evenwel niet van toepassing voor jongeren die geplaatst zijn in het kader van het decreet Jeugddelinquentierecht. Zo is hier geen sprake van vrije instemming. De jeugdrechter kan ook beperkingen opleggen, bijvoorbeeld inzake bezoekrecht.

Algemene informatie DRM Algemeen