Contact  |

Hoe verloopt een inspectie op het DRM?

De inspectie gebeurt op 3 niveaus: 

  • op beleidsniveau van de voorziening: hoe is de visie van de voorziening op bekwaamheid, zijn er verbeterplannen, welke ondersteuningselementen heeft het personeel, wat is het vormingsbeleid in de voorziening, enz.
  • op niveau van de afdelingsverantwoordelijke: welke afspraken en procedures zijn er over bepaalde rechten, weet het kind of de jongere waarom hij in de hulpverlening zit, wordt er gepeild (en hoe) naar de mening van de minderjarige bij evaluaties, m.b.t. dossier: welke gegevens worden waar genoteerd, enz.
  • op niveau van individuele dossiers: dossiers worden anoniem bekeken met de betrokken hulpverlener: wordt de minderjarige in dit dossier als bekwaam beschouwd, waarom (niet)? Is de minderjarige voldoende geïnformeerd over zijn rechten, op een wijze die hij kon verstaan, over de reden waarom hij in de hulpverlening zit enz.

Meer informatie over de modelverslagen vind je hier

Algemene informatie DRM Algemeen