Contact  |

Tot welke gegevens heeft de bekwame minderjarige toegang?

Het toegangsrecht van de bekwame minderjarige slaat enkel op de gegevens over de minderjarige zelf of de contextuele gegevens (=gegevens mbt de ouders; de opvoedingsverantwoordelijken; de personen die met de minderjarige samenwonen op het moment dat de minderjarige om toegang tot het dossier vraagt).

Het toegangsrecht geldt NIET voor:

  • gegevens die expliciet als vertrouwelijk zijn bestempeld bij het meedelen,
  • gegevens die uitsluitend over derden handelen,
  • stukken die opgesteld zijn voor het gerecht,
  • informatie die door de hulpverlener op grond van de ’agogische exceptie’ als niet toegankelijk is beoordeeld.

Gezondheidsgegevens zijn wel toegankelijk maar volgens de principes van de wet patiëntenrechten.

Dossier