Contact  |

Heeft de vertrouwenspersoon toegang tot het dossier van de minderjarige? Wanneer? En tot welke gegevens dan?

Een vertrouwenspersoon kan de minderjarige bijstaan bij de uitoefening van zijn rechten. Zo ook bij de uitoefening van een bekwame minderjarige zijn recht op toegang tot zijn dossier.

  • Op vraag van of in overleg met de bekwame minderjarige kan de vertrouwenspersoon hem bijstaan bij de uitoefening van zijn toegangsrecht of eventueel zelfs, met uitdrukkelijke toestemming van de minderjarige, vertegenwoordigen bij de inzage in zijn dossier. 
  • Als uitgangspunt heeft de vertrouwenspersoon hierbij toegang tot die gegevens waar ook de bekwame minderjarige toegang toe heeft. Dus die gegevens die enkel de minderjarige en zijn context betreffen én die niet in vertrouwen werden verteld, of die niet opgesteld werden ten behoeve van het gerecht. (Zie schema dossier)
  • Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon ook toegang tot de gegevens die onder de agogische exceptie vallen (dit zijn gegevens waarvan hulpverleners oordelen dat het niet in het belang van de minderjarige is, om hem daarover te informeren).
     

Een onbekwame minderjarige heeft geen toegang tot zijn dossier, zijn vertrouwenspersoon heeft dus in principe ook geen toegang tot zijn dossier. Bij onbekwame minderjarigen zullen ouders het toegangsrecht tot het dossier uitoefenen. 

Enkel in situaties waarin de ouders zelf hun toegangsrecht (ter vertegenwoordiging van de minderjarige) niet uitoefenen en/of wanneer er tegenstrijdige belangen zijn tussen ouders en minderjarige, heeft de vertrouwenspersoon wel toegang tot het dossier van de onbekwame minderjarige. En dit dan op dezelfde manier als voor bekwame minderjarigen.

  • De vertrouwenspersoon heeft in dat geval dus recht op toegang tot die gegevens die enkel de minderjarige en zijn context betreffen én die niet in vertrouwen werden verteld, of die niet opgesteld werden ten behoeve van het gerecht. 
  • En ook hier heeft de vertrouwenspersoon daarnaast ook toegang tot de gegevens die onder de agogische exceptie vallen (dit zijn gegevens waarvan hulpverleners oordelen dat het niet in het belang van de minderjarige is, om hem daarover te informeren).
Bijstand / Vertrouwenspersoon Dossier