Contact  |

Wat houdt het toegangsrecht van ouders in?

Ouders hebben volgens de Wet Verwerking Persoonsgegevens toegang tot informatie die enkel henzelf betreft. Daarnaast hebben zij, als eerste opvoedingsverantwoordelijken, op grond van hun ouderlijk gezag ook een toegangsrecht tot informatie over hun kinderen. Zij treden dan op als vertegenwoordiger van hun onbekwame kinderen. Hier gelden wel bepaalde voorwaarden. 

Zo hebben zij als vertegenwoordiger van hun onbekwame kind toegang tot:

  • de gegevens in het medisch dossier, met inbegrip van die gegevens die onder de therapeutische exceptie vallen (dit in tegenstelling tot de bekwame minderjarige);
  • de dossiergegevens die onder de agogische exceptie vallen (dit in tegenstelling tot de bekwame minderjarige);
  • de contextuele gegevens die enkel henzelf in relatie met de minderjarige betreffen.

Ze hebben geen toegang tot:

  • de persoonlijke notities in het medisch dossier (tenzij via een vertrouwenspersoon die zelf ook beroepsbeoefenaar is);
  • de vertrouwelijke gegevens;
  • de gegevens over derden (eventueel ook personen uit de context, in tegenstelling tot de bekwame minderjarige die hiertoe wel toegang heeft);
  • de stukken opgemaakt voor het gerecht.
Dossier