Contact  |

Als een jongere in een voorziening een voorwerp vernielt, mag dit dan met zijn zakgeld worden betaald? Moet hij hiermee akkoord gaan?  

Dat kan indien de minderjarige ermee instemt.

Het DRM geeft de minderjarige het recht op een vrij besteedbaar bedrag, ‘zakgeld’, waarover hij vrij kan beschikken (DRM, artikel 26). De jongere kan er zelf voor kiezen om met het eigen geld een bepaalde schuld te voldoen, bv. de vergoeding van de schade die hij veroorzaakte. Gaat de minderjarige hiermee akkoord, is het handig deze afspraak op papier te zetten om zo de instemming duidelijk te houden.

Indien de toestemming er niet is, kan het zakgeld niet zomaar worden ingehouden. Dan zal dit op een andere manier vereffend moeten worden, bijvoorbeeld door de ouders of via de verzekering, of moet dit bij de jeugdrechter worden afgedwongen.

Deze toestemming kan ook vooraf worden gevraagd, bijvoorbeeld bij aankomst in de voorziening. Dan moet hierover een duidelijke afspraak worden gemaakt.

Zakgeld