Contact  |

Bij welke contacten met de jeugdhulp kan een vertrouwenspersoon aanwezig zijn? Kan een minderjarige zijn vertrouwenspersoon meenemen op therapie en tijdens individuele begeleidingsmomenten? Wordt het recht op een vertrouwenspersoon dan niet boven het recht op hulpverlening gezet?

Art. 24 DRM bepaalt dat minderjarige zich kan laten bijstaan bij elk contact met de hulpverlening. Als hij dit wenst, kan dat dus ook in therapie of tijdens individuele begeleidingsmomenten. De vertrouwenspersoon moet uiteraard discreet omgaan met de vertrouwelijke informatie die hij verneemt in het kader van zijn bijstand, omdat hij gebonden is door het beroepsgeheim. 

De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon betekent niet automatisch een rem op de hulpverlening, soms integendeel. De vraag is eerder: waarom wil de minderjarige dat de vertrouwenspersoon erbij is? Wat zegt dat over zijn gevoel van veiligheid? Waarom wil je dat als hulpverlener niet? Hoe wordt de vertrouwenspersoon gezien door de hulpverlener: als een ondersteunend figuur, een spion, een controleur? Het is van fundamenteel belang deze vragen te willen onderzoeken. 
 

Bijstand / Vertrouwenspersoon