Contact  |

CLB’s worden vaak gevraagd om in het elektronisch leerlingendossier op school te schrijven. Hoe moeten we hiermee omgaan?

CLB-medewerkers zijn geen personeelslid van de school, zijn geen houder van het schooldossier en hebben niet de minste controle over waar die gegevens in het schooldossier kunnen belanden. Het is dan ook niet verstandig om rechtstreeks informatie in het leerlingendossier op school te noteren.
Het leerlingendossier en het CLB-dossier zijn elk onderworpen aan een andere regelgeving en blijven best ook gescheiden om mogelijke conflicten en juridische problemen te vermijden.

CLB-medewerkers zijn in de eerste plaats gebonden door het beroepsgeheim. Het is dus niet evident om rechtstreeks in het schooldossier van een leerling te werken. Daarnaast is het CLB-dossier, in tegenstelling tot het leerlingendossier, onderworpen aan de bepalingen van het DRM, met een erg specifieke regeling inzake toegang. Een leerlingendossier op school geniet minder bescherming dan een CLB-dossier.

Dossier