Contact  |

De gezondheidsgegevens moeten apart bijgehouden worden, maar zijn wel multidisciplinair. Hoe kan dit?

Het apart bijhouden van gezondheidsgegevens is ingegeven door de wetgeving m.b.t. het patiëntendossier. Anderzijds is het niet meer dan logisch dat binnen een hulpverleningscontext relevante gegevens eventueel gedeeld kunnen worden binnen het kader van een multidisciplinair team CLB. Het gedeeld beroepsgeheim biedt hiervoor de nodige waarborgen.

Dossier