Contact  |

De jongere mag zijn vertrouwenspersoon kiezen. Is de aangeduide persoon verplicht om dit te doen?

De minderjarige mag volgens art. 24 DRM, binnen bepaalde voorwaarden, inderdaad zelf vrij kiezen wie hij graag als vertrouwenspersoon wil. Deze persoon kan de opdracht wel weigeren. De minderjarige zou niet veel hebben aan een vertrouwenspersoon die deze rol liever niet had opgenomen.

Bijstand / Vertrouwenspersoon