Contact  |

Een 16-jarig meisje klopt aan bij het JAC door een moeilijke thuissituatie. Na enkele gesprekken is duidelijk dat het meisje best uit huis geplaatst wordt, maar dat weigert ze. Welke stappen zijn mogelijk?

Ondersteuning en dienstverlening door een JAC richt zich enkel tot minderjarigen en is doorgaans weinig ingrijpend. Hier volstaat de instemming van het bekwame meisje. Het JAC kan trouwens niet beslissen tot een plaatsing. 

Voor residentiële jeugdhulp is de instemming van de bekwame minderjarige (12 jaar en ouder of indien de hulpverlener de minderjarige al bekwaam achtte) nodig en die van de ouders als wettelijke vertegenwoordigers. Indien (een van) deze instemmingen ontbreken, is plaatsing binnen de buitengerechtelijke jeugdhulp niet mogelijk. Men kan eventueel proberen om via een bemiddeling toch de nodige instemmingen te bekomen. 
 
Indien het JAC toch erg bezorgd blijft en de situatie ernstig inschat, kan het wel het OCJ inschakelen, ook zonder instemming van het meisje. Als het OCJ jeugdhulp ook noodzakelijk vindt, maar het meisje blijft weigeren, kan de zaak uiteindelijk bij de jeugdrechter belanden die gedwongen, gerechtelijke jeugdhulp kan opleggen. Dan zijn geen toestemmingen meer vereist.

Instemming