Contact  |

Een bekwame minderjarige geeft toestemming tot inzage in het dossier aan één ouder, die het dossier samen met een advocaat komt inkijken. Kan dit? Voor welke gegevens?

De algemene regel is dat ouders geen toegang hebben tot het dossier van een bekwame minderjarige. Dat geldt niet voor die gegevens die enkel zichzelf betreffen: daartoe hebben ouders toegang op basis van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. Hoewel niet in het DRM voorzien, is de inzage in een dossier van een bekwame minderjarige door een ouder enkel mogelijk als de bekwame minderjarige hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

In de praktijk zal de hulpverlener hierover moeten oordelen. Is het opportuun om hier een positief gevolg aan te geven of niet, afhankelijk van de concrete context? Indien toegang verleend wordt aan de ouder, geldt dat enkel voor die informatie waartoe ook de bekwame minderjarige toegang heeft, met uitzondering van de contextuele gegevens waartoe een ouder enkel toegang krijgt als ze hemzelf én het minderjarige kind betreffen.

Dossier