Contact  |

Een jong koppel verblijft sinds enkele maanden in een erkend opvangcentrum voor thuislozen. Hun jonge kinderen, tussen 1 en 3 jaar, kunnen daar niet wonen en zijn geplaatst in een CKG. Dat kan de kinderen daar niet domiciliëren. Kunnen de kinderen gedomicilieerd worden op het adres van het opvangcentrum van de ouders?

Tenzij anders beslist door de rechtbank, hebben de ouders het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit houdt in dat zij beslissen waar de kinderen gehuisvest zijn. De regel is dat kinderen bij hun ouders wonen (of bij één van hen indien ze gescheiden zijn) en daar ook gedomicilieerd zijn (hun wettelijke verblijfplaats hebben). Hier is er evenwel een verschil tussen de wettelijke en de hoofdverblijfplaats, nl. de plek waar de kinderen doorgaans effectief verblijven. In dit geval moeten de kinderen ingeschreven worden in de gemeente van de hoofdverblijfplaats: het CKG. Daarbij wordt wel genoteerd dat hun wettelijke woonplaats bij hun ouders is.

Algemene informatie DRM Algemeen