Contact  |

Een meisje vraagt of ik als CLB-medewerker bij een gesprek met de consulent van de jeugdrechtbank kan aanwezig zijn. Een ander meisje zou willen dat de juf van haar jongere zus (derde kleuterklas) bij een dergelijk gesprek aanwezig is. Kan dit?  

Het DRM is ook van toepassing in de gerechtelijke jeugdhulp. Bijvoorbeeld in een gesprek met de consulent van de jeugdrechtbank, in het kader van mogelijke beschermingsmaatregelen door de jeugdrechter. Het DRM geeft elke minderjarige het recht om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon:

  • in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum jeugdzorg,
  • in de uitoefening van zijn rechten.

Zowel de kleuterjuf als een CLB-medewerker kunnen dus optreden als vertrouwenspersoon van deze minderjarigen als:

  • de meisjes hier uitdrukkelijk om vragen,
  • ze over een uittreksel uit het strafregister model 2 beschikken,
  • ze nog niet betrokken zijn bij de hulpverlening aan deze meisjes.

Hiervoor moet er geen toestemming zijn (of gevraagd worden) van de ouders.

Bijstand / Vertrouwenspersoon