Contact  |

Een minderjarige wenst dat een steunfiguur die (nog) niet aan de voorwaarden voldoet als officiële vertrouwenspersoon, aanwezig is op een gesprek met zijn leefgroepbegeleider. Kan dit? 

Het is belangrijk dat minderjarigen zich zo goed mogelijk ondersteund voelen binnen de jeugdhulp. Wanneer een minderjarige ondersteuning wenst van een vertrouwensfiguur die (nog) niet aan (al) de voorwaarden van art. 24 DRM voldoet, kan men dat weigeren maar ook toelaten. Men moet er wel over waken dat deze persoon voldoende in staat is om discreet om te gaan met de vertrouwelijke informatie die hij eventueel te weten komt bij zijn ondersteuning van de minderjarige. Deze persoon heeft ook niet dezelfde rechten als een ‘volwaardige’ vertrouwenspersoon: bijvoorbeeld bij de toegang tot het dossier bij een agogische exceptie of een belangenconflict met de ouders van een onbekwame minderjarige … De jeugdhulpverleners mogen ook geen vertrouwelijke informatie van derden met deze steunfiguur bespreken aangezien zij beroepsgeheim hebben en dit niet kunnen delen met een ondersteuningsfiguur die geen beroepsgeheim heeft.

Bijstand / Vertrouwenspersoon