Contact  |

Een omzendbrief van het VAPH met betrekking tot het meldpunt grensoverschrijdend gedrag verwijst naar artikel 42 en 43 van het BVR van 4/2/2011 (kwaliteit en erkenningsvoorwaarden) en spreekt van een meldingsplicht. Is dit een wettelijke basis voor hulpverleners om hun beroepsgeheim te schenden door bepaalde feiten aan het VAPH te melden?

Dit betreft inderdaad een voorbeeld van een wettelijke verplichting die het mogelijk (verplicht) maakt om het beroepsgeheim te doorbreken. Meer nog, indien hulpverleners zich hieraan niet houden, zijn zij op burgerrechtelijk vlak niet gedekt op gebied van hun aansprakelijkheid. Dit betekent dat wanneer personeelsleden deze regelgeving schenden, zij een 'zware fout' maken waarvoor zij zelf kunnen aangesproken worden op burgerrechtelijk vlak (voor het betalen van een schadevergoeding).

Beroepsgeheim