Contact  |

Gezondheidsgegevens afzonderlijk bijhouden: hoe gebeurt dit in de praktijk?

‘Afzonderlijk bewaren' is heel letterlijk te interpreteren. Gezondheidsgegevens worden in een afzonderlijk onderdeel van het dossier bewaard en ook als zodanig aangeduid: in een apart mapje, envelop of rubriek, met een aparte kleur of aanduiding. Dergelijke gegevens moeten dus zo bewaard worden dat het duidelijk is dat dit een bijzonder onderdeel van het dossier is en dus ook anders moet worden behandeld.

Dossier