Contact  |

Heeft een vertrouwenspersoon recht op (extra) verlof om de minderjarige te kunnen bijstaan? 
Worden eventuele kosten die de vertrouwenspersoon maakt, terugbetaald?
 

Neen, de vertrouwenspersoon heeft geen recht op (extra/speciaal) verlof om de minderjarige te kunnen bijstaan. Ook alle kosten vallen voor eigen rekening.

Bijstand / Vertrouwenspersoon