Contact  |

Het DRM vermeldt dat minderjarigen recht hebben op een afschrift uit het dossier van hetgeen waar zij door inzage recht op hebben. Geldt dit ook voor ouders? Hebben zij ook recht op afschrift over de informatie die over henzelf gaat?

Ouders hebben recht op een afschrift van de informatie waartoe zij toegang krijgen als wettelijke vertegenwoordiger van hun onbekwaam minderjarig kind. Wanneer zij enkel toegangsrecht hebben ten persoonlijke titel vanuit de Wet Verwerking Persoonsgegevens hebben zij geen recht op inzage of op een afschrift. Er wordt enkel een toegangsrecht voorzien. De verwerker kan zelf beslissen hoe hij dit invult.

Dossier