Contact  |

In het dagcentrum kan enkel op bepaalde tijdstippen een gsm worden gebruikt. Indien dringend is de telefoon van het dagcentrum beschikbaar (met respect voor het telefoongeheim). Kan dit?

Het DRM stelt dat minderjarigen in residentiële of semi-residentiële voorzieningen het recht hebben om contacten te onderhouden, bezoek te ontvangen en om te gaan met personen van hun eigen keuze. Dit valt onder de bescherming van het privéleven. 

Omgaan met anderen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld telefonisch. Indien een organisatie beslist om beperkingen op te leggen (bijvoorbeeld op bepaalde momenten kan telefoneren niet, afspraken i.v.m. gsm-gebruik), dan moet dit vooraf duidelijk worden gecommuniceerd aan de minderjarige en eventueel opgenomen worden in het huishoudelijk reglement. Beperkingen moeten ook steeds gelinkt worden aan de doelstelling van de hulpverlening.

Respect voor het gezinsleven - recht op contact