Contact  |

Kan een minderjarige veranderen van jeugdadvocaat?

Ja. Als een minderjarige niet tevreden is over de bijstand van zijn advocaat, zijn er 2 mogelijkheden:

  • Hij kan contact opnemen met de stafhouder van de balie waarvan de advocaat lid is om zijn beklag te doen over de houding of werking van zijn advocaat. De stafhouder zal dan proberen bemiddelen tussen advocaat en cliënt, om zo tot een betere relatie te komen. Indien dit niet lukt en de advocaat heeft het dossier van zijn minderjarige cliënt niet goed behartigd, dan zal hij hiervoor door de stafhouder op het matje geroepen worden.
  • De minderjarige kan ook meteen een andere (jeugd)advocaat aanspreken die hem vanaf dat moment zal bijstaan en zijn dossier opvraagt bij de voormalige advocaat. De minderjarige kan elke advocaat aanspreken om hem bij te staan. Als hij geen advocaten kent, kan hij hiervoor terecht bij het bureau voor juridische bijstand bij elke balie of hij kiest een jeugdadvocaat waardoor hij min of meer zeker is dat deze advocaat een bepaalde expertise heeft inzake het jeugdrecht. Hiervoor kan hij terecht op jeugdadvocaat.be.
Bijstand / Vertrouwenspersoon