Contact  |

Kan een vertrouwenspersoon alleen deelnemen aan overleg, zonder dat de minderjarige zelf aanwezig is? Kan hij de minderjarige vertegenwoordigen?

Het recht op een vertrouwenspersoon is in de eerste plaats een recht op bijstand, van de minderjarige zelf dus. Maar soms is het in het belang van de minderjarige dat er een gesprek is met de vertrouwenspersoon alleen, die de minderjarige vervangt en zijn stem of mening vertolkt, ook al is de minderjarige niet lijfelijk aanwezig (voorbeeld bij een jongere met autisme die aan geen enkel overleg kan/wil deelnemen). De vertrouwenspersoon kan ook de spreekbuis zijn voor jonge kinderen, voor jongeren met een zwaar verstandelijke beperking … Dat maakt de vertrouwenspersoon nog niet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

Bijstand / Vertrouwenspersoon