Contact  |

Kan een vertrouwenspersoon initiatieven nemen naar overleg met de jeugdrechtbank enz.?

Een vertrouwenspersoon ondersteunt de minderjarige bij de uitoefening van zijn rechten en in al zijn contacten met de jeugdhulpverlening. Op zijn vraag kan de vertrouwenspersoon ook initiatieven nemen, o.a. in het kader van overleg met de sociale dienst jeugdrechtbank.

Bijstand / Vertrouwenspersoon