Contact  |

Kan een voogd van een niet begeleide minderjarige ook zijn vertrouwenspersoon zijn?

Nee. Een voogd van een niet begeleide minderjarige is immers ook rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening.

Bijstand / Vertrouwenspersoon