Contact  |

Kunnen broers en zussen van elkaar gescheiden worden in de residentiële jeugdhulp?

Artikel 387septiesdecies oud BW voerde in 2021 het recht in van broers en zussen om niet van elkaar te worden gescheiden tenzij dit niet in het belang is van het kind of na een jeugddelict.

Art. 387 septiesdecies oud B.W. "Minderjarige broers en zussen hebben het recht om niet van elkaar te worden gescheiden. Dit recht moet in het belang van elk kind worden beoordeeld. Ingeval het belang van een kind vereist dat dit recht niet wordt uitgeoefend, streven de ouders, de pleegzorgers, de rechtbank en de daartoe bevoegde overheid het behoud van persoonlijke contacten tussen dit kind en elk van zijn broers en zussen na tenzij ook dit strijdig is met het belang van dit kind."

Art. 387sexiesdecies oud BW stelt verder wie als broers en zussen worden beschouwd: “worden gelijkgesteld met broers en zussen, kinderen die samen binnen eenzelfde gezin worden opgevoed en die een bijzondere affectieve band met elkaar hebben ontwikkeld.”

 

Broers en zussen kunnen dus in principe niet van elkaar gescheiden worden, tenzij dit niet in het belang van één van de betrokken kinderen zou zijn, of tenzij er sprake is van een reactie t.a.v. één van de betrokken kinderen na een jeugddelict.

Wanneer broers en zussen uitzonderlijk toch van elkaar gescheiden moeten worden, moet er persoonlijk contact tussen de kinderen georganiseerd worden. Tenzij ook dit strijdig zou zijn met het belang van één van de betrokken kinderen.

 

Lees ook deze relevante bijdrage: 'Omgangsrecht en recht om niet gescheiden te worden van broer en zus'

Respect voor het gezinsleven - recht op contact