Contact  |

Mag een vertrouwenspersoon mee naar een rechtbankzitting?

Het DRM, en dus ook het recht op een vertrouwenspersoon, geldt ook binnen de gerechtelijke hulpverlening bij de jeugdrechter. Een jeugdrechter kan slechts uitzonderlijk de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon verbieden, nl. als dit in het belang is van de rechtspleging of de hulpverlening én van de minderjarige. De jeugdrechter moet dit motiveren in het dossier. In de praktijk zal de jeugdadvocaat soms de rol van vertrouwenspersoon opnemen bij de jeugdrechtbank.

Bijstand / Vertrouwenspersoon