Contact  |

Stopt het recht op een vertrouwenspersoon op 18 jaar, of loopt het zolang de jeugdhulp loopt, bv. tot 21 of 25 jaar?

Vanaf 1 september 2019 is het ‘decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht’, kortweg DRMook van toepassing op meerderjarigen.

Ook meerderjarigen die jeugdhulp krijgen hebben nu dus recht op een vertrouwenspersoon.

Bijstand / Vertrouwenspersoon