Contact  |

Binnen het dagcentrum kan enkel op bepaalde tijdstippen een gsm gebruikt worden. Bij dringende zaken kunnen zij de telefoon van het dagcentrum gebruiken (met respect voor het telefoongeheim). Druist deze beperking in tegen het DRM?

Het DRM stelt dat minderjarigen in residentiële of semi-residentiële voorzieningen het recht hebben om contacten te onderhouden, bezoek te ontvangen en om te gaan met personen van zijn eigen keuze (recht op gezinsleven). Ook dit valt onder de bescherming van het privéleven. Dit ‘omgaan met anderen’ kan op verschillende manieren gebeuren en telefoneren valt daar zeker ook onder. Indien een organisatie beslist om beperkingen op dit contact met anderen op te leggen (bijvoorbeeld door interne afspraken over gsm-gebruik), dan moet dit vooraf duidelijk worden gecommuniceerd aan de minderjarige en eventueel opgenomen in het huishoudelijk reglement. Beperkingen moeten ook steeds gelinkt kunnen worden aan de doelstelling van de hulpverlening. 

Privacy