Contact  |

De vertrouwenspersoon moet zich legitimeren bij elk optreden als vertrouwenspersoon. Wat houdt dat precies in? 

De vertrouwenspersoon die de minderjarige bijstaat, moet zich inderdaad in principe bij elk optreden als dusdanig legitimeren. Dit betekent dat deze persoon zich identificeert als vertrouwenspersoon van de minderjarige én dat de jeugdhulpverlener controleert of deze vertrouwenspersoon aan de wettelijke voorwaarden (dat de persoon aangeduid werd door de minderjarige, meerderjarig is, over een model 2 beschikt, en niet betrokken is bij de jeugdhulpverlening) voldoet.
De jeugdhulpverlener zal de naam van de vertrouwenspersoon dan in het dossier van de minderjarige noteren. Bij latere contacten kan het dan volstaan dat de vertrouwenspersoon zich als zodanig voorstelt én dat men dit kan controleren in het dossier van de minderjarige.

Bijstand / Vertrouwenspersoon