Contact  |

De vertrouwenspersoon moet zich legitimeren bij elk optreden als vertrouwenspersoon. Wat houdt dat precies in? 

De vertrouwenspersoon die de minderjarige bijstaat, moet zich inderdaad bij elk optreden als dusdanig legitimeren. De jeugdhulpverlener zal dit bij aanvang van de hulpverlening in het dossier van de minderjarige noteren. Op dat moment wordt ook het model 2 bekeken. Bij latere contacten kan het dan volstaan dat de vertrouwenspersoon zich als zodanig voorstelt én dat men dit kan controleren in het dossier van de minderjarige.

Bijstand / Vertrouwenspersoon