Contact  |

Hebben ook ouders recht op een vertrouwenspersoon?

Ja. Dit recht is relatief nieuw (decreet integrale jeugdhulp, art. 2/1, wijziging van 15 maart 2019). Net zoals de minderjarige, kunnen ouders terugvallen op een vertrouwenspersoon om hen bij te staan bij alle contacten met de jeugdhulp en de sociale dienst.

De voorwaarden zijn gelijkaardig als bij de minderjarige:

  • meerderjarig zijn,
  • niet rechtstreeks betrokken bij de lopende hulpverlening,
  • ondubbelzinnig als zodanig aangewezen zijn door de ouder(s),
  • een uittreksel van het strafregister met model 2 hebben,
  • een ander persoon zijn dan diegene die voor de minderjarige vertrouwenspersoon is.

Meer info via 'Een vertrouwenspersoon in de jeugdhulp voor ouders'.

Rechten van ouders