Contact  |

Hebben personen in een statuut van verlengde minderjarigheid toegang tot crisisjeugdhulpverlening?

Om te beginnen even duidelijk stellen dat het statuut van 'verlengde minderjarigheid' werd afgeschaft in 2014 en vervangen werd door een 'onbekwaamverklaring met bewindvoering.

Crisisjeugdhulp is een module binnen de integrale jeugdhulp (IJH). Alle regels inzake IJH en dus ook het DRM, zijn hier volop van toepassing. Sinds 2019 gelden de rechten uit het DRM ook voor meerderjarigen die jeugdhulp genieten. In uitzonderlijke gevallen (bij een onbekwaamverklaring of in het kader van jeugddelinquentie) kunnen ook 18-plussers nog gebruik maken van integrale jeugdhulp én kunnen zij zich beroepen op de rechten uit het DRM. 

Bekwaamheid Algemeen