Contact  |

De identiteit van jongeren die onder de jeugdrechter staan, mag niet bekend gemaakt worden. Wil dit zeggen dat zij niet op een klasfoto mogen staan?

IN HET ALGEMEEN moeten we stellen dat telkens men een herkenbare foto, filmpje, tekening maakt van een persoon, men toestemming nodig heeft, zowel voor het maken van de afbeelding, als voor het specifieke gebruik ervan.

In het geval van minderjarigen heeft men hiervoor de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogd). Wanneer de minderjarigen bekwaam zijn (vermoed vanaf 12-13 jaar op vlak van privacy) heeft men daarnaast ook de toestemming van de bekwame minderjarige zelf nodig.

De toestemming hoeft in principe niet schriftelijk te zijn, wanneer iemand bv. poseert voor een foto mag men aannemen dat hij toestemming geeft voor het maken van de foto. Toch is het aangeraden voor scholen, verenigingen,... om vooraf schriftelijke toestemming te vragen voor het maken en gebruiken van afbeeldingen zodat er achteraf geen (of toch zo weinig mogelijk) discussies kunnen ontstaan.
De toestemming voor het gebruik van foto's moet specifiek zijn. Dit wil zeggen dat men wanneer men toestemming gevraagd heeft voor het gebruiken van foto's om bv. een fotoboekje te maken voor kampleden, men nog eens toestemming moet vragen wanneer men de foto's ook wilt gebruiken op een kalender om de kas te spijzen...

 

UITZONDERINGEN op deze algemene regels:

- Maken en gebruiken van beelden voor uitsluitend private of voor huishoudelijke doeleinden (bv. op een familiefeest, of van een weekendje weg met vrienden). Wanneer men in dat kader foto's maakt en verspreidt onder een duidelijk benoembare groep personen is geen toestemming nodig. Deze foto's mogen dan wel niet verspreid worden buiten deze groep!

- In een besloten kring (bv. op school, in een (jeugd)vereniging,...). 
Men neemt in dat geval aan dat men enkel om toestemming moet vragen voor het maken en gebruiken van gerichte foto's. Voor niet-gerichte foto's is het voldoende wanneer men de betrokkenen hierover informeert.
Let op: men kan zich wel verzetten tegen het maken en verspreiden van niet-gerichte foto's.

- In het openbaar (bv. op festivals, op de markt, op het sportterein,...)
Men gaat er hier vanuit dat men de stilzwijgende toestemming heeft om afbeeldingen te maken en gebruiken van toevallige aanwezigen, of van een menigte. Een herkenbare foto mag wel niet zomaar op de affiche voor een volgend festival gebruikt worden.
Let op: personen die merken dat ze gefotografeerd/gefilmd worden kunnen wel laten weten dat ze hiermee NIET akkoord gaan. Men mag deze personen in dat geval niet meer verder op beeld zetten, en de beelden waarop zij staan ook niet verder gebruiken.

- Ook voor journalisten bestaan uitzonderingen.

 

BELANGRIJK! Daarnaast moet men in de jeugdhulp natuurlijk ook rekening houden met het beroepsgeheim

Hulpverleners of gezondheidszorgbeoefenaars kunnen hierdoor geen beelden van personen in het openbaar verspreiden wanneer hieruit zou blijken dat het om cliënten of patiënten gaat. Zelfs niet met toestemming.
Aangezien dit een schending van het beroepsgeheim en dus van het Strafwetboek (art. 458) gaat, zou dit een misdrijf uitmaken en riskeren ze strafrechtelijke vervolging indien ze dit wel zouden doen.
 

Ten slotte mogen ook geen beelden verspreid worden waaruit de identiteit zou blijken van minderjarigen die onder de jeugdrechtbank vallen. Ook dit maakt een misdrijf uit (art. 433bis Strafwetboek).
Let wel: een klasfoto waarop deze jongere afgebeeld staat tussen de andere kinderen van de klas, of een groepsfoto van het kamp van de jeugdbeweging vormt geen probleem (uit dergelijke foto's kan immers niet afgeleid worden dat een bepaald jongere onder de jeugdrechtbank staat).

Beroepsgeheim Privacy