Contact  |

Wat als ouders meteen klacht indienen bij de orde van geneesheren tegen een arts van het CLB?

De klachtenprocedure in het CLB moet voldoende zichtbaar en duidelijk zijn voor de leerling en zijn ouders, zodat een klacht bij voorkeur bij het CLB belandt. Je kan echter nooit iemand beletten om rechtstreeks klacht in te dienen bij een andere organisatie.

Klachten