Contact  |

Ik ben werkzaam in een VAPH voorziening MFC. Er verblijven heel wat jongeren die reeds 18+ zijn (<25 jaar). We hebben hierbij de vraag of er iets wettelijk bepaald is naar betrokkenheid van ouders/voogd? 
We hechten er belang aan ouders te blijven betrekken bij de hulpverlening. Af en toe vragen jongeren echter dit niet meer te doen. Mogen zij dit bepalen als ze +18 zijn?

Wanneer cliënten meerderjarig zijn én niet onder een beschermingsstatuut vallen, kunnen zij als meerderjarige personen zelf alle beslissingen nemen over zichzelf, de hulpverlening die ze krijgen, medische behandelingen die ze willen/moeten ondergaan,...
Bovendien geldt het beroepsgeheim van betrokken hulpverleners of zorgverstrekkers dan ten volle. Men kan de ouders van meerderjarige cliënten of patiënten daarom niet informeren zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

 

Wanneer meerderjarige cliënten door de vrederechter onbekwaam zijn verklaard, moet men dit vonnis waarin uitdrukkelijk en gedetailleerd vermeld zal zijn welke beslissingen de personen zelfstandig mogen nemen, en welke beslissingen door hun bewindvoerder (vaak een ouder maar niet altijd) moeten genomen worden, erbij halen.
Wanneer bepaalde beslissingen door een bewindvoerder genomen moeten worden, heeft deze recht op alle relevante info inzake deze materie zodat hij of zij kwaliteitsvolle beslissingen kan nemen.

Bekwaamheid Beroepsgeheim Instemming Algemeen