Contact  |

Geldt het aanbod van een bezoekruimte aan minderjarigen als buitengerechtelijke jeugdhulp?

De Centra Algemeen Welzijnswerk zijn één van de actoren in de integrale jeugdhulp. Het aanbod van een bezoekruimte is een specifieke begeleidingsvorm bij conflictueuze omgangsregelingen. Dit geldt als een opdracht voor het algemeen welzijnswerk en valt binnen de integrale jeugdhulp. De betrokken minderjarigen genieten dus ook hier van de rechten in het DRM.

Algemene informatie DRM Algemeen