Contact  |

Algemene informatie DRM

Het DRM vertaalt de rechten die minderjarigen sowieso hebben volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind IVRK, naar de context van de hulpverlening. Want ook in de jeugdhulp, behoudt een minderjarige zijn rechten.

Het DRM, voluit 'decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht' geldt in alle sectoren, diensten en voorzieningen die onder het toepassingsgebied van integrale jeugdhulp en het jeugddelinquentierecht vallen. Het gaat onder meer over

De rechten in het DRM zijn van toepassing op alle minderjarigen in de integrale jeugdhulp én meerderjarigen voor wie jeugdhulp georganiseerd wordt of ten aanzien van wie een reactie loopt in het kader van het jeugddelinquentiedecreet.  

Het DRM nodigt jeugdhulpaanbieders uit tot een voortdurend proces van reflectie over het eigen handelen, tot dialoog en tot het delen van ervaringen.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

  • Een affiche met enkele belangrijke rechten van minderjarige cliënten

    Najaar '23: interactieve workshop m.b.t. de instemming in de jeugdhulp voor jeugdhulpverleners

    tZitemzo organiseert dit najaar een 2-delige interactieve workshop m.b.t. de instemming met de jeugdhulp in Geraardsbergen en Gent.

    Deze vorming bestaat uit: Een opgenomen theoretische (powerpoint) presentatie over het juridisch kader mét mondelinge toelichting, vooraf te bekijken op eigen tempo. En een fysieke, interactieve workshop voor het bespreken van concrete vragen en casussen uit de praktijk.

  • Voorjaar '23: 6 Webinars voor hulpverleners over enkele belangrijke elementen binnen de rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp

    Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.