Contact  |

Studiedag december 2019 over vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Op 2 december 2019 organiseerden we de studiedag over het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon en het werken met steunfiguren.

Elk kind, jongere, ouder of opvoedingsverantwoordelijke in de jeugdhulp heeft recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. Daarnaast wordt in de jeugdhulp ook veel gewerkt met steunfiguren. Deze studiedag vertrekt vanuit de juridische benadering van het recht op bijstand en trekt het thema open naar het belang van het netwerk en de plaats van steunfiguren en uiteraard mentorschap daarbinnen.

Hier vindt u de presentaties en getuigenissen en de verslagen van de werkgroepen.